fbpx

Sofrocay, de Internationale Academie voor Caycediaanse  Sofrologie in Barcelona, ​​wou de effectiviteit van  het programma “Beter Slapen & Sofrologie” wetenschappelijk aantonen. Daarom werd een ​​prospectieve gecontroleerde studie uitgevoerd in een gezondheidscentrum in Barcelona, ​​het “Centro de Atención Primaria de Cerdanyola”, onder leiding van dokter Natalia Caycedo, voorzitter van Sofrocay, en professor Antoni Bulbena, houder van de leerstoel psychiatrie aan de Autonome Universiteit van Barcelona.

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van het programma “Beter Slapen & Sofrologie”  te vergelijken met een programma van uitsluitend theoretische informatiesessies over het onderwerp slapeloosheid.

METHODE

Artsen selecteerden 70 patiënten tussen 18 en 70 jaar met symptomen van chronische slapeloosheid vastgesteld door de vragenlijst “Insomnia Severity Index (ISI)”. Deze groep werd willekeurig verdeeld in twee subgroepen: een groep die sofrologische technieken krijgt (sofrologiegroep) en een controlegroep. Op de eerste dag, voordat het programma begon, beantwoordde elk van de groepen een vragenlijst over slapeloosheid.

Sofrologiegroep: Deze groep (N = 31) profiteerde van 5 sessies theorie (15 minuten) en sofrologie  (30 minuten) van het programma “Beter slapen en sofrologie”, allemaal uitgevoerd door sofrologen in opleiding, op een tempo van één sessie van één uur per week gedurende 5 weken.

Controlegroep: Deze groep (N = 24) profiteerde van 5 informatiesessies over onderwerpen die verband houden met slapeloosheid, eveneens met een tempo van één sessie van een uur per week, gedurende 5 weken. Geen van de oefeningen die tijdens de sessies werden uitgevoerd, was vergelijkbaar met die van de sofrologiegroep.

Voor het einde van het onderzoek, tijdens de laatste sessie, vulden de deelnemers van de twee groepen opnieuw dezelfde vragenlijst in als bij de start van het onderzoek. Het wetenschappelijke team kon vervolgens beginnen met het analyseren van de resultaten.

RESULTATEN OP VLAK VAN INSOMNIE

Evolutie van de scores op de ISI-vragenlijst. Hoe hoger hoe meer slapeloosheid klachten. zie afbeelding onderaan.

Na 5 weken zien we een significant verschil tussen de twee groepen: de sofrologiegroep (p <0,01) waarvan de resultaten nog betere resultaten laat zien na 3 en 6 maanden (p <0,001).

Volgens de psychometrische test van ISI gingen patiënten van ” matige subklinische slapeloosheid ” naar “geen klinische slapeloosheid”.

De effectiviteit van het programma “Beter Slapen & Sofrologie” volgens de d-Cohen-test is gemiddeld na 5 weken (d-Cohen = 0,5), groot na 3 maanden (1,4) en veel hoger na 6 maanden (2, 3).

De controlegroep vertoonde op geen enkel moment een statistisch significante verandering en de omvang van het effect van d-Cohen was erg klein na 5 weken, 3 maanden en 6 maanden (0,05; 0,08; – 0.1).

 

GETUIGENISSEN

Wat stelden de patiënten bij zichzelf vast:

Over het inslapen

Mensen met chronische slapeloosheid zijn vatbaar voor negatieve conditionering voordat ze naar bed gaan. De meest voorkomende gedachte is de “slechte nacht die voor ons ligt”. Deze studie toont de verandering in deze mentale toestand van patiënten aan.

Sommige commentaren benadrukken deze nieuwe gemoedstoestand: sommigen spreken van “positieve ingesteldheid om te gaan slapen en verbeterde tijd om in slaap te vallen”. “.Anderen schreven: “Ik voel me beter omdat ik sneller in slaap val en rustiger ben voor het slapengaan.”

Bij het wakker worden ‘s nachts:

Slapeloosheid in de tweede helft van de nacht is soms moeilijk te behandelen. Geconfronteerd met deze moeilijkheid, nodigen we mensen uit om bij het nachtelijk ontwaken sofrologie technieken te oefenen.

Patiënten leggen uit: “Als ik nu ‘s nachts wakker word, kan ik mijn nervositeit soms verschuiven naar een vredige rust die me weer in slaap brengt.” Of zelfs: “Ik slaap elke nacht meer. Het kost minder tijd om in slaap te vallen en ik word later op de ochtend wakker. Mijn slaaptijd is verlengd.”

 

De volgende dag…

Gevolgen van slapeloosheid: de slechte kwaliteit van leven die kenmerkend verbetert: “Ik beheers beter het moment van het slapengaan. Ik ben meer ontspannen, ik voel me niet moe en mijn activiteit de volgende dag is goed.”

Als het tijd is om te ontspannen …

Met sofrologische technieken laten we spanning los, beheersen we stress en de resultaten zijn zeer overtuigend, zelfs bij patiënten die al jaren aan slapeloosheid lijden.

Hier zijn enkele getuigenissen: “Ik ben vrij kalm, minder angstig en dit gevoel duurt de hele dag.”,

“Meer vermogen om te ontspannen en ik leerde beter ademen.”, “Sofrologische technieken bevrijden me van spanningen en ik ben meer ontspannen.”, ” Het was een fantastische week, ik kan het niet geloven!”

TEN SLOTTE

De statistische resultaten van de studie tonen zonder twijfel aan dat degenen die baat hadden bij het programma “Beter Slapen § Sofrologie”, door sofrologische theorie en praktijk te combineren, hun slaap aanzienlijk verbeterden in vergelijking met de controlegroep die een uitsluitend theoretisch programma volgenden. De cijfers en afbeeldingen spreken voor zich!

Deze resultaten onderstrepen de voordelen van regelmatige training met sofrologische technieken voor slaap en de vermindering van symptomen van slapeloosheid. Ik vind deze resultaten erg belangrijk voor ons onderzoeksteam en voor Caycediaanse Sofrologie. Dit motiveert ons enorm om onze onderzoeksprogramma’s voort te zetten.

 

Dokter Natalia Caycedo, Caycediaanse psychiater en sofroloog . 

Voorzitter van Sofrocay International. Professor Antonio Bulbena , psychiater, voorzitter van de faculteit psychiatrie aan de Autonome Universiteit van Barcelona.

 

Dit artikel werd in het Engels gepubliceerd in Hegel:

https://www.cairn.info/revue-hegel-2020-3-page-201.htm?contenu=resume

Evolutie van de scores op de ISI-vragenlijst

De resultaten van de vragenlijsten van de twee groepen (sofrologie en controle) laten zien dat de verbeteringen in de sofrologiegroep (groen) groter en statistisch significant zijn in vergelijking met de controlegroep (rood).

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Meer info